Οι ’Ελληνες…δέχονται όλους τους αδικημένους ξένους και όλους τους εξορισμένους από την πατρίδα των δι’ αιτίαν της Ελευθερίας». Ρήσεις του Ρήγα Βελεστινλή

επιμέλεια σελίδας: Πάνος Αϊβαλής, δημοσιογράφος, επι-κοινωνία // email: arkadikovima@gmail.gr

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ξενοφοβία
// το αίσθημα φόβου ή και αποστροφής προς τους ξένους: η - προκαλεί ρατσιστική συμπεριφορά. - ξενόφοβος, ξενοφοβικός Ελλ. λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη

Ξενοφοβία (από το "ξένος" + "φόβος") είναι όταν ένας άνθρωπος είναι επιφυλακτικός ή αντιπαθεί κάτι ή κάποιον που δεν είναι δικό του, δηλ. δεν ανήκουν στην ίδια εθνικότητα, θρησκεία κ.α. Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

κιτρινισμένες λιθο-γραφίες... για τον άνθρωπο και τις αξίες που χάθηκαν στην εποχή μας...

~

..................................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"

Μετάφραση - Translate

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

UNICEF: Παρουσίαση έρευνας για την ψυχική υγεία των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων στην Ελλάδα

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρουσίαση έρευνας για την ψυχική υγεία
των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων  στην Ελλάδα

ΑΘΗΝΑ, 19 Οκτωβρίου 2017 - Η UNICEF, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και την υποστήριξη του Προγράμματος Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πραγματοποίησε Ταχεία Αποτίμηση των ψυχικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών (ΨΨΚΑ) και την ανταπόκριση των υπηρεσιών για τα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες (ΑΠ) στην Ελλάδα, κατά το διάστημα Απρίλιος- Ιούλιος 2017. Σκοπός της έρευνας ήταν ο εντοπισμός των κενών στην ανταπόκριση, η καταγραφή καλών πρακτικών και η διατύπωση σχετικών προτάσεων. 

«Τα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες είναι ιδιαίτερα ευάλωτα  στο πλαίσιο αυτής της κρίσης.  Η βία που έχουν βιώσει σε χώρες που μαστίζονται από τον πόλεμο, η διάρκεια του ταξιδιού τους, σε συνδυασμό με το αβέβαιο μέλλον τους στην Ελλάδα, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία. Για το λόγο αυτό, τα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασής τους σε υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ψυχική και ψυχοκοινωνική φροντίδα είναι πρωταρχικής σημασίας για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες.» είπε ο Laurent Chapuis,  Συντονιστής της UNICEF για την Ανταπόκριση στο Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Ζήτημα  στην Ελλάδα.
Η έρευνα ανέδειξε ότι παρότι διαγνωσμένες σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές με την στενή έννοια παρατηρήθηκαν σε ένα σχετικά χαμηλό αριθμό ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα, τα ασυνόδευτα παιδιά παρουσίαζαν μια σειρά ανησυχητικών ενδείξεων που σχετίζονται  στην πλειονότητά τους με ήπια ή μέτρια προβλήματα ψυχικής υγείας. Πολλά από τα ψυχοκοινωνικά ζητήματα που αναφέρονται, συχνά σχετίζονται με τις παρούσες συνθήκες για τα ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν σε προβληματικές συμπεριφορές. Επίσης, υπάρχουν πολλαπλές αναφορές σε ανησυχητικές πρώιμες ψυχοπαθολογικές ενδείξεις οι οποίες, με τον καιρό, μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας, αυτή την ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα παιδιών. Εκτός των άλλων, σύμφωνα με την έρευνα, η πλειονότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα (όχι αποκλειστικά για ΑΠ),  συγκεντρώνεται στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Τα ασυνόδευτα παιδιά που βρίσκονται εκτός των περιοχών αυτών, και συγκεκριμένα στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, στην Κρήτη και σε συνοριακές περιοχές, έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. 
«Είναι προφανές ότι περισσότεροι πόροι πρέπει να επενδυθούν στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη, περιλαμβανομένης της έγκαιρης ανίχνευσης και διάγνωσης, της φροντίδας και παρακολούθησης ψυχικών και ψυχοκοινωνικών συμπτωμάτων, με σκοπό να προληφθούν πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις» τονίζει ο  Γιώργος Νικολαΐδης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας τουΙνστιτούτου Υγείας του Παιδιού.
Οι βασικές συστάσεις της έρευνας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:  ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών φροντίδας βασισμένων στην κοινότητα,  ευαισθητοποίηση των ΑΠ αναφορικά με τα ζητήματα ψυχικής υγείας, προώθηση της έγκαιρης ανίχνευσης και διάγνωσης, ενίσχυση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των ΑΠ και των φροντιστών τους, αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων πυροδότησης ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων και  ενίσχυση των ευκαιριών για δομημένη μάθηση και κοινωνική ένταξη. Η ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου και ενιαίου συστήματος παραπομπών επισημάνθηκε επίσης ως απαραίτητο βήμα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ψυχικής υγείας ή συμπεριφοράς.
«Η προστασία των πιο ευάλωτων παιδιών όπως εκείνα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας αποτελεί προτεραιότητα για τις στοχευμένες δράσεις και συνεργασίες μας με φορείς και άλλους εταίρους. Η ενίσχυση των αντίστοιχων δομών υποδοχής και προστασίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη ευαισθησία από όλους» τονίζει η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNICEF, Σοφία Τζιτζίκου.
«Οι τεκμηριωμένες αναφορές μας δίνουν την δυνατότητα για καλύτερο σχεδιασμό και ανταπόκριση στα καίρια ζητήματα που άπτονται της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, ειδικότερα σε ότι αφορά στα παιδιά. Οι συστάσεις αυτής της έρευνας προάγουν την διεύρυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες φιλικές και προς στα παιδιά πρόσφυγες και στα παιδιά που είναι πολίτες της Ελλάδας», πρόσθεσε η Věra Jourová, Επίτροπος για την Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων. 
Τέλος, η έρευνα τονίζει τη σημασία της παροχής υπηρεσιών ψυχικής φροντίδας για τα ασυνόδευτα παιδιά, ως μέρους μιας ευρύτερης προστατευτικής απόκρισης στις πολλαπλές ανάγκες, τις επιθυμίες, τα δικαιώματα και την αναπτυξιακή ικανότητα, αναγνωρίζοντας την σημασία της συμμετοχής των παιδιών.
 ~~~~~~~~~~~~
Σημείωμα για τους Συντάκτες:
Διεθνείς προτάσεις πολιτικής της UNICEF για τα παιδιά που μετακινούνται:
1. Προστασία των παιδιών  προσφύγων και μεταναστών, ιδιαίτερα  των ασυνόδευτων παιδιών, από  την εκμετάλλευση και τη βία.
2. Τερματισμός της κράτησης  των παιδιών που ζητούν διεθνή  προστασία ή μεταναστεύουν.
3. Διατήρηση των οικογενειών  ενωμένων ως τον καλύτερο τρόπο  για την προστασία των παιδιών  και παροχή στα παιδιά νομικού  καθεστώτος.
4. Εξασφάλιση της εκπαίδευσης  όλων των παιδιών προσφύγων  και μεταναστών και πρόσβαση  στην υγεία και σε άλλες  υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
5. Άσκηση πίεσης για  δράση σχετικά με τα βαθύτερα  αίτια των μετακινήσεων ευρείας  κλίμακας προσφύγων και μεταναστών.
6. Προώθηση μέτρων για  την καταπολέμηση της ξενοφοβίας, των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης  στις χώρες διέλευσης και προορισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Lindsay Lynch, Ομάδα της UNICEF για την Ανταπόκριση στο Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Ζήτημα, Τηλ.: +30 697 1891247, Εmail: llynch@unicef.orgΗλίας Λυμπέρης, Εκτελεστικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNICEF, Τηλ.: +30 694 4653799, Email: unicefgr@hol.gr,
Sarah Crowe, UNICEF Γενεύης, Τηλ.: +41 79 543 80 29, Email: scrowe@unicef.org

Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Σακαρίδης μιλά για την 'Πλατεία Αμερικής', για την Αθήνα της οικονομικής και προσφυγικής κρίσης, τον ρατσισμό και τα Όσκαρ

"H πλατεία Αμερικής είναι μία σύγχρονη Καζαμπλάνκα"

  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  


Λίγο πριν την προβολή της ταινίας του στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Μελβούρνης, ο σκηνοθέτης Γιάννης Σακαρίδης μιλά για την 'Πλατεία Αμερικής', για την Αθήνα της οικονομικής και προσφυγικής κρίσης, τον ρατσισμό και τα Όσκαρ
Η Θέμις Μπαζάκα, ο Μάκης Παπαδημητρίου και ο Ερρίκος Λίτσης σε σκηνή της ταινίας "Πλατεία Αμερικής".


05 October 2017
Έχοντας καταγράψει χιλιάδες "ώρες πτήσης" στο μοντάζ, τις περισσότερες στη Μεγάλη Βρετανία, όπου εργάστηκε επί σειράν ετών (μοντάροντας μεταξύ άλλων και το τρέιλερ για τις ταινίες 'Μάτια Ερμητικά Κλειστά' του Stanley Kubrick και 'Μεσάνυχτα στον κήπο του καλού και του κακού' του Clint Eastwood), ο Γιάννης Σακαρίδης πέρασε στη σκηνοθεσία, πρώτα με μια σειρά ταινιών μικρού μήκους, κυρίως όμως με το πολιτικό δράμα "Wild Duck", που ταξίδεψε σε πολλά φεστιβάλ ανά τον κόσμο.
Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, "Πλατεία Αμερικής", μία καταγραφή της Αθήνας σήμερα, έχει ήδη ξεκινήσει το ταξίδι της ανά τον κόσμο - με τελικό προορισμό τα βραβεία Όσκαρ, καθώς αποτελεί την επίσημη υποβολή της Ελλάδας. Σε λίγες μέρες πρόκειται να προβληθεί στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Μελβούρνης, κάτι που αποτελεί ιδανική αφορμή για μια συζήτηση με τον σκηνοθέτη.
Πώς δημιουργήθηκε η "Πλατεία Αμερικής;
Το σενάριο της ταινίας πρωτογράφτηκε με τον Βαγγέλη Μουρίκη με τον οποίο κάναμε μια μικρού μήκους ταινία το 2006, την "Αλήθεια" που είναι γυρισμένη στη περιοχή και είναι για έναν καφετζή που σηκώνεται από τη καρέκλα για να τα βάλει με μια πετρελαϊκή εταιρία. Η "Πλατεία Αμερικής" λοιπόν ξεκίνησε από τον Μουρίκη που μεγάλωσε στη περιοχή και μένα που μετά από 18 χρόνια στο Λονδίνο, αναγνώρισα τη πολυπολιτισμικότητα της Πλατείας και το πολιτιστικό της παρελθόν. Θέλαμε να μιλήσουμε για τον ρατσισμό και τη προσφυγική κρίση με το μάτι και την εμπειρία κάποιου που έζησε σαν "ξένος" πολλά χρόνια στο εξωτερικό, εγώ στην Άγγλία και ο Μουρίκης στην Αυστραλία.
Όσο κρατούσε η κρίση και δε μπορούσαμε να κάνουμε τη ταινία, η Πλατεία άλλαξε. Φτάσαμε στο 2015 λοιπόν και η πλατεία είναι στο μάτι του κυκλώνα. Είναι η σύγχρονη Καζαμπλάνκα όπου πολλοί πρόσφυγες περιμένουν ένα "εισιτήριο" να φύγουν. Ο Μπίλλη άλλαξε και έγινε τατού άρτιστ (Γιάννης Στάνκογλου) και ερωτεύεται μια Αφρικάνα (Ξένια Ντάνα) που είναι θύμα σωματέμπορων, ενώ το τρίτο πρόσωπο είναι ένας Σύρος γιατρός (Βασίλης Κουκαλάνι) που προσπαθεί να φύγει για τη Γερμανία. Στη νουβέλα του Γιάννη Τσίρμπα 'Η Βικτώρια δεν υπάρχει' βασίστηκε ο μπανάλ ρατσιστής Νάκος (Μάκης Παπαδημητρίου). Ο Τσίρμπας έχει περιγράψει με μοναδικό τρόπο τους κατοίκους της πολυκατοικίας στην οποία συναντιούνται οι τρεις πρωταγωνιστές. Ισορροπεί σε ένα λεπτό σχοινί με το χιούμορ και τις ρατσιστικές διαθέσεις του Νάκου και πιστεύω καταφέρνει να είναι ξεκάθαρος με το τι θέλει πει.
Πώς επιλέξατε τους πρωταγωνιστές της ταινίας;
Κάνω κάστινγκ πριν ολοκληρωθεί το σενάριο, οπότε με τους ηθοποιούς συζητάμε το θέμα, τον χαρακτήρα και ο ηθοποιός βάζει τη ζωή του μέσα στο σενάριο: αυτά που ζει, που ονειρεύεται, που φαντάζεται, αλλά και αυτά που θα ήθελε να κάνει.
 Μια avant-garde αυτοβιογραφία. Το σενάριο είναι μια οργανική διαδικασία που αναπτύσσεται μέχρι το γύρισμα. Κάνουμε λίγες πρόβες και όταν φτάσουμε στη διαδικασία του γυρίσματος υπάρχει ελευθερία στον διάλογο, στον αυτοσχεδιασμό και στην κίνηση. Αυτό γίνεται με μια διάθεση απόλυτης εμπιστοσύνης προς τους ηθοποιούς που είναι πραγματική, την έχω, το νιώθουν αυτό και κάπως βγαίνει η αίσθηση αυτή, αφού τους εμπιστεύομαι απόλυτα.
Πώς θα περιγράφατε τη σχέση του Νάκου με τον Μπίλλη;
Ο Νάκος είναι ρατσιστής και ο Μπίλλη ερωτεύεται μια Αφρικάνα για την οποία είναι έτοιμος να ρισκάρει ακόμη και τη ζωή του. Ο Νάκος με τον Μπίλλη μεγαλώσαν στην ίδια πολυκατοικία, ήταν συμμαθητές και έχουν φιλικές σχέσεις. Ο ρατσιστής δεν γεννιέται, γίνεται. Αλλά στη σχέση Νάκου και Μπίλλη βλέπουμε άτομα με την ίδια παιδεία, την ίδια κοινωνική και οικονομική κατάσταση να παίρνουν τόσο διαφορετικές θέσεις απέναντι στη προσφυγική κρίση.
Ο Νάκος είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση της 'κοινοτοπίας του κακού', του πώς ένας καθημερινός άνθρωπος μπορεί να αποδειχθεί ικανός για το χειρότερο. Πόσο πραγματικός χαρακτήρας είναι;
Είναι πραγματικός χαρακτήρας. Σχεδόν όλοι μας έχουμε έναν φίλο με τον οποίο ήμασταν συμμαθητές, κάναμε παρέα και ξαφνικά μια μέρα τους συναντάμε στο δρόμο ή στο facebook και αναρωτιόμαστε, όπως ο Μπίλλη: "Πότε έγινες έτσι;" Αποφεύγω το μελόδραμα σε θέματα μελοδραματικά από τη φύση τους και θέλω να αντιμετωπίζω τους "κακούς" με τρυφερότητα και αγάπη, να ανακαλύψω όλες τις πτυχές τους, το χιούμορ τους, το σαρκασμό τους, και την "καλή" πλευρά τους. Γενικά ψάχνω μια φόρμα η οποία αγγίζει τον νέο Νεορεαλισμό, με χιούμορ, λυρισμό, γρήγορο αφηγηματικό ρυθμό και πυκνότητα στη θεματολογία.
Η κρίση δεν αναφέρεται ποτέ στην ταινία, παρά το ότι η σκιά της υπάρχει παντού. Τι σημαίνει η Κρίση για σας - και για την δουλειά σας;
Κόντρα στη πολιτική και την οικονομική κατάσταση της χώρας, πιστεύω ότι η Αθήνα είναι ένα σημαντικό πολιτιστικό κέντρο της Ευρώπης και πεδίο έμπνευσης για τις τέχνες. Σήμερα, υπάρχει μια ταλαντούχα και λαμπρή γενιά δημιουργών που κάνει σινεμά, οι εξαιρετικοί ηθοποιοί που κάνουν θέατρο γίνονται κάθε χρόνο καλύτεροι και είναι θέμα έμπνευσης και σεναρίου για να ξεκινήσει κάτι καλό.
Ποιος είναι ο ρόλος του τατουάζ στην ταινία;
Το τατού είναι το μόνο προσωπικό στοιχείο που μπορεί κρατήσει ασφαλές κάποιος που φεύγει από τη πατρίδα του στην Αφρική ή την Ασία και ταξιδεύει κάτω από αντίξοες συνθήκες προς την Ευρώπη ή την Αυστραλία. Επίσης, το τατού είναι το ίδιο σε όλα τα χρώματα δέρματος, σε όλες τις φυλές. To "Refuse to sink" είναι το πιο δημοφιλές και χαρακτηριστικό τατού ανάμεσα στους πρόσφυγες. Είναι το τατού του πρωταγωνιστή Μπίλλη και της φίλης του Τερέζας. "Refuse to sink" είναι είναι ένα καλό μότο για να συνεχίζεις να κάνεις σινεμά και για να αντιμετωπίζεις τη κρίση.Και όπως λέει ο Μπίλλη: " Ακόμα και το μελάνι, το ταπεινό μελάνι, διαρκεί περισσότερο από μας. Από τους έρωτές μας, τον ιδρώτα μας, το σώμα μας το ίδιο. Ενάμιση χρόνο. Παίρνει ενάμιση χρόνο να φύγει ένα τατού. Αφού πεθάνεις..."
Τα τελευταία χρόνια, ο ελληνικός κινηματογράφος γνωρίζει μία άνθιση, κατά γενική ομολογία. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια νέα σχολή ή ένα νέο ρεύμα;
Ναι, ξεκάθαρα υπάρχει ένα ρεύμα και ο σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος είναι σίγουρο ότι αρθρώνει πολιτικό λόγο. Για μένα, η ταινία του Κωνσταντίνου Γιάνναρη "Από την άκρη της πόλης" αποτελεί σταθμό και έναυσμα μιας νέας εποχής για το σινεμά στην χώρα μας.
Τι σημαίνει "ελληνικό σινεμά" σήμερα;
Το σινεμά είναι μια παγκόσμια πνευματική εμπειρία, μοναδική και με μεγάλες δυνατότητες για καινούργιους δρόμους και ανακαλύψεις προς τα έξω αλλά και κυρίως προς τα μέσα.
Τι σημαίνει για σας η υποβολή της "Πλατείας Αμερικής" στα Όσκαρ;
Ευθύνη πολύ δουλειά και μια ευκαιρία για διάκριση.
Η "Πλατεία Αμερικής" προβάλλεται στο Palace Cinema Como της Μελβούρνης και στο Palace Norton Street του Σίδνεϊ την Παρασκευή, 13 και το Σάββατο, 21 Οκτωβρίου. Για τις ώρες και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://greekfilmfestival.com.au

___________

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

EIΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (στον Πειραιά) καλεί εκπαιδευτικούς επειδή έκαναν μάθημα σε προσφυγόπουλα...


EIΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (στον Πειραιά) καλεί εκπαιδευτικούς 
επειδή έκαναν μάθημα σε προσφυγόπουλα...


Εντύπωση (;) προκαλεί η κλήση εκπαιδευτικών του 5ου Δ/Σ Κερατσινίου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά ύστερα από ανώνυμη καταγγελία εναντίον τους για μαθήματα σε προσφυγόπουλα, στο χώρο του σχολείου, τις απογευματινές ώρες.

Ανάστατος ο εκπαιδευτικός κόσμος παρακολουθεί την κλήση σε έγγραφη αναφορά εκπαιδευτικών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να απολογηθούν σε ανώνυμη καταγγελία γονέων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου επειδή στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, απογευματινές ώρες λειτούργησαν μαθήματα προσφυγόπουλων.
Στο alfavita.gr φτάνουν ψηφίσματα διαμαρτυρίας αλλά και συμπαράστασης στους εκπαιδευτικούς. Στο σύνολό τους σχεδόν, οι εκπαιδευτικοί δρούν ενάντια στις φοβικές προκαταλήψεις και τα συντηρητικά στερότυπα.
Διαβάστε την ανακοίνωση του Συλλόγου ΠΕ Αμαρουσίου που ζητά να σταματήσει άμεσα κάθε απόπειρα δίωξης εκπαιδευτικών:
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αμαρουσίου ενημερώθηκε από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π. Ε. Κερατσινίου Περάματος «Ν. Πλουμπίδης» σχετικά με ανώνυμη καταγγελία ομάδας γονέων, στο 5ο Δημ Σχ Κερατσινίου, για θέματα που αφορούν στην περσινή επιλογή και λειτουργία ΔΥΕΠ, στην αντίστοιχη σχολική μονάδα, κατά τις απογευματινές ώρες. Η καταγγελία τους επιδόθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, με την προοπτική να απαντηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π. Ε. από την πρώτη στιγμή, συμπαραστάθηκαν και συμπαραστέκονται στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, προασπίζοντας τα βασικά τους ανθρώπινα δικαιώματα. Σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, πάγια, υποστηρίζουμε την ένταξη τους με διασπορά και κατανομή σε όλα τα πρωινά τμήματα, τονίζοντας τη θετική βαρύτητα που έχουν οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ συνομηλίκων για την κοινωνική τους ανάπτυξη, ενάντια σε φοβικές προκαταλήψεις και συντηρητικά στερεότυπα. Στις περισσότερες άλλωστε, από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές Συμβάσεις κατοχυρώνονται και επιβάλλονται δικαιώματα και ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών χωρίς χαρτιά.
Πρωτόγνωρη έκπληξη μας προκαλεί το γεγονός, πώς εκπαιδευτικοί που σεβάστηκαν, υποστήριξαν, και στάθηκαν δίπλα στα παιδιά μεταναστών και προσφύγων, παρά τον ιδιότυπο χαρακτήρα των ειδικά αποκομμένων εκπαιδευτικών δομών ΔΥΕΠ, καλούνται τώρα σε έγγραφη αναφορά, παρά το ανώνυμο της καταγγελίας.
Θεωρούμε ότι όσα συμβαίνουν δεν είναι τυχαία. Η επιβολή κλίματος φόβου και τρομοκράτησης των εκπαιδευτικών λειτουργών που επιλέγουν τον σεβασμό και την αποδοχή στο διαφορετικό, την οικειοποίηση του «ξένου», όπως ακριβώς οφείλει να προστατεύει (και προστατεύει) η εκπαιδευτική κοινότητα, χαλάει τα σχέδια όσων επιθυμούν εκπαιδευτικούς, άβουλους, χειραγωγημένους σε κοντόφθαλμους, αδικαιολόγητους ρατσιστικούς φόβους και ανυπόστατους κινδύνους ενισχύοντας τη λογική δομών που θα αποτελούν όχημα γενίκευσης του διαχωρισμού των μαθητών προσφύγων.
Οι Σύλλογοι Εκπ/κών Π. Ε. αντιστάθηκαν επιτυχημένα και με σθένος ενάντια σε ρατσιστικές και φασιστικές επιθέσεις μορφωμάτων όπως της Χρυσής Αυγής στο Ικόνιο και «αγανακτισμένων γονέων» και βρίσκονται πάντοτε δίπλα στα παιδιά όλου του κόσμου προκειμένου να ζουν αξιοπρεπή ζωή ενάντια σε ό,τι και όποιον προσπαθεί να την υποβαθμίζει. Παράλληλα στηρίζουν, κάθε εκπαιδευτικό που φροντίζει για τη μόρφωση και τη ζωή των παιδιών ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής, φυλής, θρησκείας ή όποιας άλλης αναχρονιστικής και αντιεκπαιδευτικής αντίληψης.
Απαιτούμε να σταματήσει κάθε απόπειρα δίωξης.
- Εκφράζουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους, δηλώνουμε ότι τέτοιες εκφοβιστικές πρακτικές δεν τρομοκρατούν τον εκπαιδευτικό χώρο.
- Στηρίζουμε τις/τους συναδέλφους με όλους τους τρόπους, για οποιαδήποτε περίπτωση πράξεων που θίγουν την προσωπικότητά τους, δυσκολεύουν ή παρακωλύουν το παιδαγωγικό τους έργο ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια στον εργασιακό τους χώρο.
- Καταδικάζουμε τον παράλογο μηχανισμό καταγγελιών που έχει στηθεί εις βάρος των εκπαιδευτικών του 5ου Δημοτικού σχολείου Κερατσινίου.
- Καθιστούμε σαφές προς οποιαδήποτε κατεύθυνση πως οι εκπαιδευτικοί δεν τρομοκρατούνται από πρακτικές που παραπέμπουν στις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του κλάδου. 
- Η απόπειρα δίωξης εναντίον των συναδέλφων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου πρέπει να αντιμετωπιστεί ως απόπειρα δίωξης όλων των εκπαιδευτικών. 
- Καλούμε τη ΔΟΕ, την ΟΛΜΕ, τους συλλόγους Π.Ε. και τις ΕΛΜΕ να καταδικάσουν απερίφραστα τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες.
- Καλούμε το γονεϊκό κίνημα να απομονώσει τέτοιου είδους παρωχημένες αντιλήψεις για τη μόρφωση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών.
- Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να πάρει σαφή θέση και να καταδικάσει τις τακτικές στοχοποίησης εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.
- Απαιτούμε την πλήρη και ομαλή ένταξή των προσφυγόπουλων στο πρωινό Δημόσιο Σχολείο, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εμπλοκή ΜΚΟ, με απόλυτη ευθύνη του κράτους με όλα τα αναγκαία μέτρα, για την εξασφάλιση του απαραίτητου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στα σχολεία.

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων...ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων... // (Εκπαιδευτικοί , άνθρωποι, που τιμούν την αποστολή τους..., όταν κάποιοι άλλοι, και εκπαιδευτικοί και γονείς, βλέπουν με μισό μάτι τα προσφυγάκια, μη τυχόν και ... μολύνουν την καθαρότητα της φυλής... 
-Δ.Τζ.)

Δηλώνει περήφανη για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς και η ίδια θα διδάσκει Ελληνικά στα 12 παιδιά που θα πάνε στο τμήμα υποδοχής του 1ου ΕΠΑΛ - Ένα ακόμη τμήμα στο 1ο Γυμνάσιο 24 προσφυγόπουλα, ασυνόδευτα αλλά και παιδιά που μένουν σε διαμερίσματα, θα πάνε από τη Δευτέρα, τα μισά απ’αυτά στο 1ο Γυμνάσιο και τα υπόλοιπα στο 1ο ΕΠΑΛ Χίου για να κάνουν το αυτονόητο για την ηλικία τους, που δυστυχώς στην περίπτωσή τους αποτελεί ζητούμενο.
Παρόλο που δεν υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι ειδικότητες εκπαιδευτικών, που προβλέπονται από το νόμο του 1999 για τις τάξεις υποδοχής, το πρόγραμμα ξεκινά και μάλιστα το δρόμο ανοίγει η Δ/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Ευτυχία Βλυσίδου, που θα διδάξει, δύο ώρες, κάθε ημέρα, Ελληνική Γλώσσα στα προσφυγάκια που θα πάνε στο 1ο ΕΠΑΛ.
Η φωνή της, όταν μιλά στο Ράδιο «Α» γι’ αυτήν την προσπάθεια, σπάει, γιατί εκτός της πεποίθησή της ότι η εκπαίδευση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, έχει οικογενειακά βιώματα που την κάνουν να αφιερώσει αυτή την προσπάθεια στη μαμά της αλλά και σε όσους γνώρισαν την προσφυγιά.
«Η μητέρα μου μαζί με τ’αδέλφια της βρέθηκαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, να φοιτούν σε προσφυγικό δημοτικό σχολείο, σε αγγλικό στρατόπεδο, στην Κύπρο», λέει η Ευτυχία Βλυσίδου και εκφράζει την περιφάνειά της γιατί διευθύνει τα σχολεία της Χίου. Κάνει ειδική αναφορά στους συλλόγους διδασκόντων ΄των δύο σχολείων, στους καθηγητές που διαθέτουν το περίσσευμα του χρόνου τους για να διδάξουν τα προσφυγάκια και στους μαθητές των σχολείων που θα τα δεχτούν την κοινότητά τους.
Δεν παραλείπει να αναφερθεί στη δυναμική Εισαγγελέα Χίου, Σ. Σταυράτη, που έχει την επιμέλεια των ασυνόδευτων και – όπως λέει – «μπήκε μπροστά σ’αυτήν την προσπάθεια και απεγκλώβισε πολλές διαδικασίες».
Η Δ/νση Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης συνεργάζεται στενά με τη “Μετάδραση” και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για την εφαρμογή του προγράμματος, με την Ευτυχία Βλυσίδου να σημειώνει ότι πρόκειται για έναν μετακινούμενο μαθητικό πληθυσμό, αφού τα παιδιά που τη Δευτέρα θα πάνε σχολείο, μπορεί σε λίγες ημέρες να βρίσκονται σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, αν εγκριθεί το αίτημα ασύλου, ή γίνει η επανένωση με τις οικογένειές τους. Επίσης διευκρινίζει ότι όλα τα παιδιά που θα πάνε σχολείο έχουν τα νόμιμα έγγραφα και τα παραστατικά εμβολιασμού.
Βάσει του προγράμματος θα πρέπει να διδαχθούν 14 ώρες Ελληνική Γλώσσα, 4 ώρες μαθηματικά, 6 ώρες ξένη γλώσσα, 2 πληροφορική και 3 ώρες φυσική αγωγή.
Το πρόγραμμα δεν θα ξεκινήσει με όλες τις προβλεπόμενες ώρες στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, λόγω έλλειψης καθηγητών αλλά στο τμήμα του 1ου Γυμνασίου θα διδάσκονται εβδομαδιαίως 9 ώρες ελληνικών και 10 ώρες στο ΕΠΑΛ, μέχρι να καλυφθεί – μέσω ΕΣΠΑ – η πρόσληψη καθηγητών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων.
_____________
alithia.gr
Πηγή: http://anemosantistasis.blogspot.com/…/…/blog-post_644.html…

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Ένας χρόνος City Plaza- Ένας χρόνος αλληλεγγύης και αγώνα


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ // 

στην κ. Αλίκη Παπαχελά, ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου City Plaza
(H επιστολή με την οποία το City Plaza απαντάει σε όλες τις συκοφαντίες της ιδιοκτήτριας, αλλά και των συνοδοιπόρων της. // Kαι μια αναφορά στον ένα χρόνο City Plaza- Ένα χρόνο αλληλεγγύης και αγώνα...)


Αγαπητή κυρία, συμμεριζόμενοι και οπωσδήποτε συμμεριζόμενες την οδύνη σας για τον ύψους 81.500 ευρώ λογαριασμό που σας χρεώνει η ΕΥΔΑΠ, αισθανόμαστε την ανάγκη να σας διευκρινίσουμε τα εξής: Την ίδια μέρα (22 Απριλίου 2016) που μπήκαμε στο ξενοδοχείο ήρθε συνεργείο της ΕΥΔΑΠ και καταμέτρησε το ρολόι ώστε, εφόσον έγινε κατάληψη του χώρου, να μην επιβαρυνθεί από την περαιτέρω κατανάλωση ο ιδιοκτήτης του, δηλαδή εσείς, κάτι που εξάλλου είχατε ζητήσει και με σχετικό εξώδικό σας. 
Εμείς το αμέσως επόμενο διάστημα ζητήσαμε από την Εταιρεία κανονική σύνδεση, η οποία όμως αρνήθηκε, καθώς απαιτείτο η συναίνεση του ιδιοκτήτη. Το παράδοξο είναι ότι ο λογαριασμός της ΕΥΔΑΠ υπολογίστηκε με βάση οικιακό τιμολόγιο, ενώ θα έπρεπε να γίνει με βάση επαγγελματικό (αν όχι ανθρωπιστικό), όπως συνέβαινε όταν λειτουργούσε κανονικά το ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα η χρέωση που προέκυψε να είναι πολλαπλάσια υψηλότερος. Έτσι, λοιπόν, ενώ ουδόλως απειλείστε από τον εν λόγω λογαριασμό, με την ενέργεια της ΕΥΔΑΠ σας προσφέρεται ως «προπαγαναδιστικό δώρο» ένας υπέρογκος λογαριασμός, τον οποίο δεν οφείλετε να πληρώσετε (άλλωστε παραδέχεστε και η ίδια ότι είστε νομικά καλυμμένη), αλλά αξιοποιείτε επικοινωνιακά. Φανταζόμαστε ότι, ακόμα και στο δικό σας αξιακό σύμπαν, η δημόσια υγεία προτάσσεται της δημόσιας τάξης, οπότε ελπίζουμε να κατανοήσετε την «παρανομία» μας, εφόσον μάλιστα δεν επιβαρύνεστε.
Επίσης, οφείλουμε να σας θυμίσουμε ότι ακόμα και αν δεν υπήρχαμε εμείς, δεν θα μπορούσατε να νοικιάσετε το ξενοδοχείο σας γιατί όλος ο κινητός εξοπλισμός του έχει τελεσίδικα επιδικαστεί έναντι αποζημιώσεων στους πρώην εργαζόμενους του City Plaza, οπότε, ακόμα και αν μας βγάλουν τα ΜΑΤ, θα παρέμβει ο σύνδικος, τον οποίο παράνομα εμποδίζατε για πολλά χρόνια, για τη διεξαγωγή πλειστηριασμού του εξοπλισμού (στερώντας από τους εργαζόμενους τα χρήματα που δικαιούνται). Έτσι ενώ σωστά λέτε ότι τα χρήματα των εργαζομένων τα όφειλε η εταιρία που διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και όχι εσείς, αποκρύβεται ότι εσείς δεν τους επιτρέπετε όλα αυτά τα χρόνια να πάρουν τα χρήματά τους.
Όμως, κυρία Παπαχελά, αυτά που διευκρινίσαμε, μάλλον τα γνωρίζετε, διότι, εκτός των άλλων, διαθέτετε εξαιρετικούς συνεργάτες και συμμάχους, οπότε πρέπει να συνεννοηθούμε και σε ορισμένα άλλα: Διατείνεστε, λοιπόν, ότι οικειοποιούμενοι το χώρο σας, σας οδηγούμε στην οικονομική καταστροφή και την απόγνωση, ενώ, αντίθετα, εμείς κερδοσκοπούμε σε βάρος σας. Ας τα πάρουμε με τη σειρά.
Κυρία Παπαχελά, επ’ ουδενί θα πλήτταμε την προσωπική ιδιοκτησία κάποιου, εφόσον του εξασφαλίζει το βιοπορισμό του. Το ζήτημα είναι ότι εσείς είστε πολύ πλούσια. Και ξέρετε, κατά τη γνώμη μας, ο πλούτος δεν είναι μια ουδέτερη ατομική ευτυχής συνθήκη, γιατί αποτελεί προϊόν μεγέθυνσης της φτώχειας πολύ περισσότερων. Επειδή, λοιπόν, είστε πολύ πλούσια, γι’ αυτό το όνομά σας περιλαμβάνεται στη λίστα Ράιχενμπαχ σε ΜΜΕ της περιόδου (Νοέμβριος 2013) των 1.600 ατόμων με τη μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα που έπρεπε να ελεγχθούν για το πόθεν έσχες και τη φορολογική φερεγγυότητά τους. Επ’ ουδενί υπαινισσόμαστε ότι είστε φοροφυγάς – εξάλλου, αγνοούμε το πόρισμα του σχετικού ελέγχου. Ωστόσο, η συμπερίληψη του ονόματός σας στη σχετική λίστα επιβεβαιώνει απολύτως το εύρος της περιουσίας σας.
Χωρίς φυσικά να ευθύνεστε εσείς, ο πατέρας σας Ευγένιος, ως στέλεχος του Υπουργείου Βιομηχανίας, αξιοποίησε τη σχέση του με επιφανή πρόσωπα της Εθνοσωτήριας Επανάστασης της 21ης Απριλίου 1967 για να επιδοθεί σε μια εξαιρετικά επικερδή κατασκευαστική δραστηριότητα, η οποία —μοιραία— εξασφάλισε και τη δική σας πρόοδο. Ένα από τα συστατικά αυτής της προόδου είναι και το City Plaza, που οικοδομήθηκε εκείνη την περίοδο και βρίθει πολλών και μεγάλων αυθαιρεσιών. Όλα αυτά, κυρία Παπαχελά, και πολλά άλλα τα γνωρίζαμε πριν μπούμε στο ξενοδοχείο σας, ωστόσο, παρ’ όλες τις συνεχείς συκοφαντίες σας σε βάρος μας, αποφεύγαμε εδώ και έναν χρόνο να τα δημοσιοποιήσουμε. Όμως, ως εδώ και μη παρέκει…
Ισχυρίζεστε επίσης ότι εκμεταλλευόμαστε τους πρόσφυγες που ζουν στο Χώρο Στέγασης, αποσπάμε μυθικά ποσά από διεθνείς ΜΚΟ και χρηματιζόμαστε πλουσιοπάροχα, μέχρι και επιδημίες ανακάλυψατε στο City Plaza. Ακούστε, λοιπόν: Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από καμία ΜΚΟ, διεθνή ή εγχώρια· η MEDICO μόνο τους πρώτους μήνες διέθεσε απλώς τον τραπεζικό λογαριασμό της για την κατάθεση χρημάτων της καμπάνιας αλληλεγγύης, αλλά ούτε ένα ευρώ από το ταμείο της· δεχόμαστε προσφορές σε είδος και χρήματα από απλούς πολίτες και συλλογικότητες, όπως και προσφέρουμε είδη όπου χρειάζονται, ιδιαίτερα παιδικές τροφές και είδη υγιεινής· επί ένα χρόνο κατορθώνουμε, με κόστος τουλάχιστον τριάντα φορές μικρότερο από το αντίστοιχο των hot spot, να έχουμε φιλοξενήσει πάνω από 1.500 άτομα για όσο χρόνο χρειάζονταν, να παρακολουθούν σχολείο περίπου 80 παιδιά μας, να προσφέρονται τρία γεύματα ημερησίως και όλα τα είδη υγιεινής (εννοείται όλα αυτά εντελώς δωρεάν), να παρέχονται ιατρική φροντίδα και υποστήριξη, εν τέλει το City Plaza να αποτελεί μια κυψέλη αλληλεγγύης, αυτοοργάνωσης και ανθρωπιάς· και βέβαια κανείς και καμία που συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα δεν αμείβεται.
Και επειδή κυρία Παπαχελά μπορεί ακόμα να μην έχετε καταλάβει πως τα καταφέρνουμε, θα σας το εξηγήσουμε πιο αναλυτικά: οι πόροι που απαιτούνται για τη λειτουργία του Χώρου Στέγασης Προσφύγων City Plaza, συγκεντρώνονται απο δωρεές απλού κόσμου, από κουπόνια στήριξης, από διεθνείς και εγχώριες καμπάνιες που γίνονται για το Χώρο και στις οποίες απλοί πολίτες προσφέρουν χρήματα και είδη, από καλλιτέχνες που κάνουν εκθέσεις και άλλες δράσεις και από πολλές συλλογικότητες εντός και εκτός Ελλάδας που διοργανώνουν γιορτές και τα έσοδα πάνε στο Plaza, από άλλες δομές αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα, από φοιτητικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία και πρωτοβουλίες γειτονιάς. Και μάλλον δεν το καταλαβαίνεται γιατί μπορεί να ξέρετε πως δουλεύει μια Ανώνυμη Εταιρία και πως βγάζει κέρδος από την εργασία των άλλων, αλλά δε ξέρετε πως λειτουργεί ο κόσμος της αλληλεγγύης, πως στηρίζει η μία τον άλλον, πως οργανώνεται η ισχύς των απο κάτω και πως τελικά μπορούμε να τα καταφέρνουμε παρά και κόντρα στις αντιξοότητητες.
Ναι, κυρία Παπαχελά, συμβαίνει κι αυτό! Υπάρχουν άνθρωποι που, χωρίς οικονομία δυνάμεων και συναισθημάτων, δίνουν το χρόνο και την ψυχή τους για τον άλλον. Καλώς ή κακώς, για εμάς η ανθρώπινη ευτυχία δεν μετράται από τη δυνατότητα αύξησης της κατανάλωσης και της σώρευσης πλούτου, αλλά από την ανάπτυξη της ευτυχίας του διπλανού μας, την άνθηση της συλλογικής ασφάλειας και ευημερίας. Λυπούμαστε, κυρία Παπαχελά αν σας στενοχωρούμε αλλά δεν είστε θύμα των μνημονίων, είστε όμηρη της απληστίας σας. Τελικά, είσαι ό,τι κάνεις…
Και λυπούμαστε ακόμα περισσότερο όταν κάποιοι αριστεροί-ές σπεύδουν να «μοιραστούν την αγωνία σας», ψελλίζουν διάφορα περί σεβασμού της ιδιωτικής περιουσίας, καταγγέλλοντάς μας γιατί δεν καταλάβαμε κάποιο δημόσιο κτίριο (λες και είναι αυταξία ο σεβασμός της οιουδήποτε μεγέθους ιδιωτικής περιουσίας), συνωμοσιολογούν για το «ποιος βρίσκεται πίσω μας» (έχουν μάλιστα μπερδέψει μέχρι και την ιστοσελίδα μας solidarity2refugees.gr με το SolidarityNow και μας συνδέουν με τον Σόρος και τους ψεκασμούς στο γαλάζιο ουρανό της Αθήνας) και αυτοεξευτελίζονται αποδεικνυόμενοι σκέτοι σοσιαλνεοφιλελεύθεροι. Τελικά, και για αυτούς ισχύει το “you are what you do”.
Όμως, κυρία Παπαχελά, πρέπει να παραδεχτούμε ότι είστε πολύ επίμονη. Αντιλαμβανόμαστε ότι σας πνίγει το δίκιο σας, όμως είναι τόσο διαφορετικό από το δίκιο εκείνων που χρειάζονται πραγματικά το δίκαιο, το οποίο εσείς απολαμβάνετε τόσο πλουσιοπάροχα. Εν πάση περιπτώσει, μηνύετε τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και τον αρχηγό της Αστυνομίας για «παράβαση καθήκοντος» επειδή δεν έστειλαν τα ΜΑΤ να πετάξουν έξω από το City Plaza 400 πρόσφυγες – ανάμεσά τους 170 παιδιά. Αυτή είναι η «αριστερά» σας και τούτες είναι οι αξίες σας ως ανθρώπου της τέχνης; Και όσοι σας υποστηρίζουν θέλουν και αυτοί τη «ρύθμιση» του ζητήματος μέσω των ΜΑΤ; Γιατί άλλη ρύθμιση δεν υπάρχει παρά μόνο η επίλυση του προβλήματος της αξιοπρεπούς στέγασης των εγκλωβισμένων προσφύγων με ευθύνη του κράτους, εντός του οικιστικού ιστού, με εξασφάλιση πλήρων υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, με χορήγηση ασύλου σε όσους-ες το επιθυμούν.
Εν τέλει, αγαπητή κυρία Παπαχελά, αντί να ταλανίζεστε από τις αντιφάσεις σας, κάνοντας, από τη μία, like στην κατάληψη του City Plaza και πιέζοντας, από την άλλη, την αστυνομία να εισβάλει όταν μάθατε ότι είναι το δικό σου ξενοδοχείο, αφού έχετε εξασφαλίσει —και με το παραπάνω— την οικονομική επιβίωσή σας, επιλέξτε το δρόμο της ολιγαρκούς αφθονίας και της αξιοπρέπειας, παραχωρώντας τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία σας για όσο διάστημα χρειάζονται φιλοξενία οι πρόσφυγες, όπως έκαναν και οι πρώην εργαζόμενοι του ξενοδοχείου με τον κινητό εξοπλισμό του.
Με φιλικούς χαιρετισμούς και τη διαβεβαίωση ότι είμαστε πολύ κοντά σας (επίτρεψέ μας αυτή τη μικρή οικειότητα καθώς έχουν συνδεθεί οι τύχες μας),
Χώρος Στέγασης Προσφύγων City Plaza
Αθήνα 25 Απριλίου 2017
https://athens.indymedia.org/post/1572396/
~~~~~~~~~~~~~~~
Ένας χρόνος City Plaza- Ένας χρόνος αλληλεγγύης και αγώνα
Συμπληρώνεται αυτές τις μέρες ένας χρόνος από τη κατάληψη του City Plaza. Ένας χρόνος αντίστασης στην αντιπροσφυγική πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ, έμπρακτης αλληλεγγύης και αυτοοργάνωσης, αξιοπρεπούς διαβίωσης και δημιουργικής συμβίωσης. Ένας χρόνος όπου ένα πολιτικό-κοινωνικό πείραμα που αποδεικνύει ότι ο «άλλος κόσμος» που ονειρευόμαστε δεν είναι μόνο εφικτός, αλλά υπαρκτός και οικοδομείται εδώ και τώρα.
Στις 22 Απριλίου 2016 η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στους Οικονομικούς και Πολιτικούς Πρόσφυγες μαζί με 250 πρόσφυγες προχώρησε στην κατάληψη του κλειστού κι εγκαταλελειμμένου επί 7 χρόνια ξενοδοχείου City Plaza. To City Plaza είχε ακολουθήσει μια τυπική νεοελληνική πορεία: οικοδόμηση επί χούντας, μέρες δόξας, κρατικές επιδοτήσεις, κρίση, κλείσιμο, «φέσι» στους εργαζόμενος τα δεδουλευμένα και οι αποζημιώσεις. Οι εργαζόμενοι εμποδίζονταν από την ιδιοκτήτρια να προχωρήσουν στον πλειστηριασμό του κινητού εξοπλισμού για να πάρουν όσα τους οφείλονται.
Τη στιγμή που το City Plaza ήταν κλειστό, εγκαταλελειμμένο και αναξιοποίητο, χιλιάδες πρόσφυγες είτε δεν είχαν στέγη είτε ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, αποκλεισμένοι εκτός οικιστικού ιστού στα κρατικά στρατόπεδα. Πρόκειται για όλους αυτούς-ες που εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα από τη συμφωνία της ντροπής ΕΕ-Τουρκίας, την ουσιαστική κατάργηση του ασύλου και την πολιτική των κλειστών συνόρων των ευρωπαϊκών κρατών. Για όλους αυτούς που αναγκάστηκαν να ζουν σε συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια λόγω της «πολιτικής της αποτροπής» της ΕΕ, καθώς και της προκλητικής αδιαφορίας κυβέρνησης και δήμων. Η επιλογή της κατάληψης ήταν πολιτικά και ηθικά επιβεβλημένη για όλους εμάς.
Ένα χρόνο μετά την κατάληψη του City Plaza, η κατάσταση των προσφύγων διαρκώς χειροτερεύει. Οι συνθήκες διαβίωσης παραμένουν άθλιες, ενώ το καθεστώς εξαίρεσης δικαιωμάτων που έχει επιβληθεί, μετατρέπεται στο νέο δικαιικό κανόνα. Μέρα με τη μέρα εμπεδώνεται ένα ιδιότυπο απαρχάιντ σε βάρος των προσφύγων.
Στον αντίποδα της κρατικής πολιτικής για τους πρόσφυγες, ο Χώρος Στέγασης Προσφύγων City Plazaαπέδειξε εδώ κι έναν χρόνο ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν «αλλιώς». Κι όχι μόνο να γίνουν, αλλά να έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Σε αυτόν τον ένα χρόνο το City Plaza κατάφερε
• Να δώσει στέγη συνολικά σε 1500 πρόσφυγες, σε συνθήκες που σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τους κανόνες υγιεινής.
• Να αποδείξει ότι είναι εφικτή η στέγαση των προσφύγων εντός του αστικού ιστού, χωρίς να δημιουργείται το παραμικρό πρόβλημα.
• Να παράσχει επί ένα χρόνο 3 πλήρη γεύματα στους εκάστοτε 400 ενοίκους του. Συνολικά 432.000 γεύματα.
• Να δημιουργήσει ένα παράδειγμα ειρηνικής συμβίωσης και συνεργασίας ανθρώπων καταγόμενων πάνω από 15 χώρες, αποδεικνύοντας ότι είναι οι άθλιες συνθήκες που γεννούν τη βία.
• Να διατηρήσει οργανωμένο ιατρείο με παθολόγο, παιδίατρο και ψυχίατρο.
• Να διατηρήσει οργανωμένο φαρμακείο.
• Να εξασφαλίσει την επαρκή ένδυση των προσφύγων.
• Να διασφαλίσει τη φοίτηση των παιδιών στα σχολεία και να τους προσφέρει με συστηματικότητα δημιουργική απασχόληση.
• Να οργανώσει μαθήματα ξένων γλωσσών.
• Να οργανώσει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων.
• Να αποτελέσει κέντρο αγώνα του αντιρατσιστικού κινήματος, συμβάλλοντας στη διοργάνωση μεγάλου αριθμού κινητοποιήσεων ενάντια στην αντιπροσφυγική πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ.
Όλα αυτά ο Χώρος Στέγασης Προσφύγων City Plaza τα κατάφερε χωρίς:
• Κρατική ενίσχυση
• Χρηματοδότηση από ΜΚΟ.
• Επαγγελματίες.
• Χρηματικά αντίτιμα οποιουδήποτε είδους.
• Κατασπατάληση πόρων όπως συμβαίνει στις κρατικές δομές
Χάρη στην προσφορά χιλιάδων ανθρώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποδείξαμε ότι η αυτοοργανωμένη συνεργασία μπορεί όχι μόνο να είναι παραγωγική, αλλά να καταστεί πιο αποτελεσματική από τις ιεραρχικές εμπορευματοποιημένες διαδικασίες.
Σήμερα, έναν χρόνο από την κατάληψη του City Plaza, βρισκόμαστε απέναντι σε απειλές επέμβασης των ΜΑΤ σε συνδυασμό με μια γκεμπελικού χαρακτήρα εκστρατεία συκοφάντησης της ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου, την οποία ενισχύουν κυβερνητικοί παράγοντες, κόμματα και «πρόθυμα» ΜΜΕ. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές σε όλους αυτούς και σε κάθε καλοθελητή ότι δεν πτοούμαστε και δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Θα υπερασπιστούμε τον Χώρο Στέγασης Προσφύγων City Plaza όπως ακριβώς κάνουμε ένα χρόνο τώρα. Είμαστε βέβαιοι-ες ότι το ίδιο θα πράξει συνολικά το Kίνημα τόσο για το City Plazaόσο και για όλες τις καταλήψεις.

Η Αλληλεγγύη θα νικήσει!
Χώρος Στέγασης Προσφύγων City Plaza
http://solidarity2refugees.gr/
https://dktz1965.blogspot.gr/2017/04/city-plaza.html

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

«We Need Books»: Μία βιβλιοθήκη σε κάθε δομή φιλοξενίας

nandir_noyri_ioanna_nysirioy.jpg

Ο Ναντίρ Νουρί και η Ιωάννα Νισυρίου, ιδρυτές του εγχειρήματος «We Need Books»


Να φτιάξει δανειστικές βιβλιοθήκες σε όλες τις δομές στις οποίες φιλοξενούνται πρόσφυγες με βιβλία στις γλώσσες τους προσπαθεί η ΑΜΚΕ «We Need Books».
Εδώ και περίπου έναν χρόνο βρίσκουν ή παραγγέλνουν βιβλία στα αραβικά, τα φαρσί και τα παστούν για παιδιά και ενήλικες, ώστε να μπορούν να περάσουν δημιουργικά τον χρόνο της ατέλειωτης αναμονής στα κέντρα φιλοξενίας.
«Γιατί να αρνηθούμε στους πρόσφυγες την ευχαρίστηση του να διαβάζουν βιβλία, να ανακαλύπτουν, να φαντάζονται;» αναρωτιούνται οι συντελεστές του εγχειρήματος, τους οποίους συνάντησε η «Εφ.Συν».
Η Ιωάννα Νισυρίου είναι τηλεοπτική παραγωγός και έχει βρεθεί εδώ και αρκετά χρόνια κοντά στους πρόσφυγες είτε ως αλληλέγγυα είτε λόγω της δουλειάς της, καθώς συμμετείχε σε γυρίσματα με Γερμανούς δημοσιογράφους στις δομές φιλοξενίας.
Μαζί με τον Ναντίρ Νουρί, δραστήριο μέλος της αφγανικής κοινότητας, που βρίσκεται περίπου 15 χρόνια στη χώρα μας, αποφάσισαν πέρυσι το καλοκαίρι να βρουν αρχικά κάποια σχολικά βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή και να τα εκτυπώσουν για να μπορούν τα παιδιά των προσφύγων να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους.
Βιβλία για την ελληνική ιστορία στα φαρσί | 
«Ξεκινήσαμε από τους χώρους φιλοξενίας στο Ελληνικό και το Σχιστό. Στο Ελληνικό είναι σχεδόν έτοιμη μια δανειστική βιβλιοθήκη σε αίθουσα που παραχωρήθηκε. Ανάμεσα στα βιβλία που θα υπάρχουν θα είναι παιδικά, εκμάθησης διάφορων ξένων γλωσσών, αφγανικής λογοτεχνίας αλλά και μεταφρασμένη δυτική λογοτεχνία.
»Θέλουμε να υπάρχουν και διάφορα ελληνικά παιδικά βιβλία ή για την Ελλάδα και την Ιστορία της, ώστε οι πρόσφυγες να μπορούν να μάθουν για τη χώρα που τους φιλοξενεί και να ενταχθούν πιο γρήγορα.
»Ο Ομηρος υπάρχει στα φαρσί, έχει μεταφραστεί τόσο η “Ιλιάδα” όσο και η “Οδύσσεια”. Οπως έχουν μεταφραστεί κι άλλα λογοτεχνικά βιβλία από την Ελλάδα: μέχρι και το “Καπλάνι της βιτρίνας” της Αλκης Ζέη! Για τα παιδιά είναι κλειδί να μάθουν ελληνικά για να ενταχθούν, βοηθάει όμως πολύ και τους ενήλικες», μας λέει η κ. Νισυρίου.
Η δημιουργία των βιβλιοθηκών δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς ο Ναντίρ και η Ιωάννα πρέπει να δουν τις ξεχωριστές ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε δομή φιλοξενίας και μετά να αναζητήσουν τους συγκεκριμένους τίτλους βιβλίων στην Ευρώπη ή σε ηλεκτρονικά καταστήματα εκδοτικών οίκων του Αφγανιστάν ή αραβόφωνων.
Ούτε όμως η εξεύρεση πόρων είναι εύκολη:
«Για να πάρουμε περίπου 300 βιβλία από το Αφγανιστάν, χρειάστηκαν 1.000 δολάρια. Τα χρήματα τα συγκεντρώνουμε μέσω πλατφόρμας crowdfunding ή από κάποιες άλλες δωρεές. Προσπαθούμε να τα παραγγέλνουμε από τις χώρες προέλευσης ώστε συγχρόνως να τις στηρίξουμε οικονομικά.
»Θα θέλαμε κάποιο τυπογραφείο να μας βοηθήσει, καθώς πολλά από τα βιβλία τα έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή και θέλουμε να τα εκτυπώσουμε για να τα μοιράσουμε στα παιδιά. Είναι δύσκολο να συγκεντρώσουμε χρήματα. Ο κόσμος είναι πιεσμένος, αλλά έχει βοηθήσει πολύ», επισημαίνει ο κ. Νουρί.
«Γι’ αυτά τα παιδιά η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Δεν πρέπει να χαθεί χρόνος και αυτό θα γίνει εάν διαθέτουν εκπαιδευτικό υλικό. Πολλοί πρόσφυγες είναι αναλφάβητοι ή έχουν πάει ελάχιστα σχολείο. Σκεφτείτε τι προβλήματα μπορεί να έχουν με τη γραφειοκρατία που έχουν να αντιμετωπίσουν. Εχω εργαστεί ως διερμηνέας και ξέρω. Τουλάχιστον σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Σουηδία υπάρχουν κάποιες υποστηρικτικές δομές. Εδώ πρέπει οι ίδιοι οι πρόσφυγες να κάνουν μια παραπάνω προσπάθεια. Θα τους βοηθήσει η βιβλιοθήκη», συνεχίζει.
Το «Καπλάνι της βιτρίνας» στα φαρσί
Ο ίδιος είχε την ευκαιρία να πάει κάποια χρόνια σχολείο στο Αφγανιστάν την εποχή της κυριαρχίας των Ταλιμπάν, όμως δεν ήταν ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα όπως στις περισσότερες χώρες, αλλά μάλλον θύμιζε το δικό μας «κρυφό σχολειό», καθώς οι Ταλιμπάν ήθελαν μια αυστηρά θρησκευτική εκπαίδευση στη χώρα.
Μεγάλος στόχος του «We Need Books» είναι, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, να δημιουργηθεί μια πολυπολιτισμική βιβλιοθήκη για όλες τις μεταναστευτικές κοινότητες και τους πρόσφυγες που ζουν στην πόλη.
Εχουν ήδη υπάρξει επαφές σε αρχικό στάδιο με τους ανθρώπους της δημοτικής αρχής να έχουν θετική στάση για την πρόταση.
«Η Αθήνα έχει οριστεί από την UNESCO παγκόσμια πρωτεύουσα βιβλίου για το 2018. Πιστεύω ότι το άνοιγμα μιας τέτοιας πολυπολιτισμικής βιβλιοθήκης θα αποτελούσε ένα σημαντικό μήνυμα παγκοσμίως και θα έδινε την ευκαιρία στους πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στην πόλη μας να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους», καταλήγει η κ. Νισυρίου.

 Info:

♦ Οσοι ενδιαφέρονται να βοηθήσουν στο crowdfunding:
______________